21.4.09

Ιδιαίτερα Μαθήματα

To σχολείο μας -εφ' όσον του ζητηθεί- δύναται να πραγματοποιήσει την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας μέσω ιδιαίτερου μαθήματος. Παρ' όλα αυτά, δεν προτείνεται αυτή η επιλογή στους μαθητές, όχι τόσο λόγω του μεγαλύτερου κόστους σε σύγκριση με τα ομαδικά μαθήματα, αλλά κυρίως για τους λόγους που απαριθμούνται στο παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο:Σε κάθε περίπτωση, ο γονιός δε θα πρέπει να συγχέει τα συστηματικά, ιδιαίτερα μαθήματα εκμάθησης της Ξένης Γλώσσας, με τυχόν ενισχυτικές ώρες διαδσκαλίας που πιθανόν να απαιτούνται κατά περίπτωση σε συγκεκριμένους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή κενά στην ύλη. Αυτές οι ενισχυτικές ώρες, πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με το γονιό και -αναλόγως την περίπτωση- παρέχονται και δωρεάν.