Υπηρεσίες

.

Το Σχολείο μας παρέχει μία σειρά από Υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά την εκμάθηση και χρήση των Ξένων Γλωσσών. Μάλιστα, με αναμορφωμένη διδακτέα ύλη που ξεχωρίζει για το ανθρωποκεντρικό της στίγμα και δίνει έμφαση στο διαδίκτυο, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν στη ζωή του παιδιού (σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους, τον ρατσισμό, πιέσεις ομάδων συνομηλίκων, εκφοβισμός κ.λπ.) προετοιμάζει άριστα τους μαθητές του για τα πτυχία των Ξένων Γλωσσών.

Ακολουθούν συνοπτικά, οι υπηρεσίες του σχολείου μας (Πατήστε αριστερό κλικ επάνω στον σύνδεσμο για αναλυτικές πληροφορίες):


.