17.4.09

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης (Moc Tests)

.

Τα Tests Προσομοίωσης, βοηθούν τον μαθητή να εφαρμόσει τις γνώσεις του, να εξασκηθεί και να αξιολογηθεί, ώστε να γίνει αυτόνομος και υπεύθυνος κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

.