19.4.09

Ανοιχτά Μαθήματα

.

Επειδή είμαστε βέβαιοι για την υψηλή ποιότητα του τρόπου διδασκαλίας που εφαρμόζουμε και επειδή θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά να βλέπουμε τα παιδιά μας να επικοινωνούν στην Ξένη Γλώσσα που διδάσκονται, συχνά διοργανώνουμε ανοιχτά μαθήματα, κατά τα οποία καλούμε τους γονείς να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν ζωντανά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το μάθημα καθώς και να καμαρώσουν τα παιδιά τους να μιλούν την ξένη γλώσσα που μαθαίνουν.

Όσο προσεγμένη όμως και να είναι η επιλογή των διδασκόντων και η εκπαιδευτική μεθοδολογία, πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Με αυτό το σκεπτικό, η Διεύθυνση του σχολείου μας, μετά το πέρας κάθε ανοικτού μαθήματος μοιράζει ερωτηματολόγια (feedback), όπου ο γονιός αξιολογεί (κατά την κρίση του) την εκπαιδευτική διαδικασία, την συμπεριφορά ή και την επίδοση του καθηγητή. Τα σχόλια αυτά στη συνέχεια εξετάζονται από τη Διεύθυνση και επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι οι γονείς να έχουν "σωστά" - "εκπαιδευτικά" κριτήρια:

  • Αν τα σχόλιά τους είναι εύστοχα, τότε συζητούνται με τον καθηγητή, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτός διδάσκει.
  • Αν πάλι τα σχόλια κριθούν ασαφή, υπερβολικά ή λανθασμένα από εκπαιδευτικής άποψης, οργανώνεται με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης, συζήτηση με το γονιό, προκειμένου να γίνουν διευκρινήσεις αλλά και να αναθεωρήσει ο γονιός τα κριτήρια που έχει για το πως σκιαγραφείται μία ορθή (ψυχολογικά και γνωσιολογικά) εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα συνδράμει στην πρόοδο του μαθητή και στην ανάπτυξη - καλλιέργεια της προσωπικότητάς του.Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν:

1. Οι μαθητές αποκτούν το θάρρος να επικοινωνούν σε μια Ξένη Γλώσσα μπροστά στους ανθρώπους που κατά κανόνα θαυμάζουν και "ντρέπονται" περισσότερο....τους γονείς τους.

2. Το προσωπικό του Σχολείου μας, μαθαίνει από τα λάθη του.

3. Οι γονείς βιώνουν από κοντά τη διαδικασία της εκπαίδευσης του μαθητή, γεγονός που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο ακόμα και στην καθημερινή συναναστροφή με το δικό τους παιδί.
.