23.4.09

Παιδικά Τμήματα (Pre-Junior)

.

Τα μικρά παιδιά (pre-juniors) εκπαιδεύονται κατ' εξοχήν βιωματικά, αναπτύσοντας:

  • Αρχικά την ακουστική δεξιότητα, με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων (CD ήχου, DVDs, Videos, Interactive Computer Lessons)
  • Στη συνέχεια την ομιλία, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι, το θέατρο, τα τραγούδια, τη ζωγραφική, τις χειροτεχνίες και
  • Σταδιακά προχωρούν στην ανάγνωση μέσω flashcards, readers και πλούσιου υλικού προετοιμασμένου από τον διδάσκοντα, καταλήγοντας στη γραφή.

Η όλη διαδικασία και διδασκαλία, μοιάζει με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας.

.